Els socis

Clyma / EL PROJECTE CLYMA / Els socis
logos-parthners-alia

ALIA és el clúster de logística a la regió d’Aragó. La seva missió és millorar la competitivitat dels seus socis gràcies a la innovació i la col·laboració. La intermodalitat és un element clau en la seva activitat, de manera que dedica un grup de treball específic exclusivament al desenvolupament d’aquest eix. ALIA proporciona experiència en aquest camp gràcies als estudis de viabilitat de ferroutage ja desenvolupats. El nostre compromís i implicació amb el transport ferroviari és una realitat, com ALIA ha demostrat gràcies als seus projectes.

aliaragon.es/

logos-parthners-portic

PORTIC és el Port Community System al port de Barcelona. La seva missió és millorar la competitivitat de les empreses de la comunitat logística portuària de Barcelona mitjançant una plataforma tecnològica que faciliti la interacció entre totes elles. PORTIC connecta a més de 400 operadors logístics privats entre ells, així com administracions públiques, facilitant el procés de documentació i proporcionant visibilitat en temps real.

www.portic.net

logos-partners-mp2-nuevo

El Syndicat Mixte Plateforme Multimodale Pyrénées-Méditerranée MP² és una institució pública que neix de la voluntat política dels actors locals per promoure i desenvolupar l’experiència en logística i el potencial del territori Pirineus-Orientals. Presidit pel Consell General de Pirineus-Orientals, també es compon de la Regió Llenguadoc-Rosselló i Perpinyà Méditerranée Communauté d’Agglomération, amb el suport actiu de la Cambra de Comerç i Indústria de Perpinyà i de Pyrénées-Orientales. La seva missió és coordinar i promoure totes les activitats logístiques i els seus serveis multimodals. Una estreta col·laboració entre el sector públic i privat dóna lloc als projectes logístics de la Plateforme.

en.syndicat-mixte-mp2.fr

logos-parthners-apb

L’Autoritat Portuària de Barcelona pertany a l’entitat pública Ports de l’Estat (Ministeri de Foment espanyol). El Port de Barcelona és la principal infraestructura de transport i serveis ubicada a Catalunya, una de les quatre regions motrius d’Europa. La seva àrea d’influència s’estén pel sud i centre d’Europa i el Nord d’Àfrica. El Port de Barcelona és un pont logístic que uneix mercats tan distants com l’Extrem Orient i Amèrica Llatina. És un port el continu augment de mercaderies i passatgers l’ha situat en una posició de lideratge en diferents segments del trànsit mediterrani.

www.portdebarcelona.cat/

logos-parthners-port-de-tarragona

El Port de Tarragona pertany a l’entitat pública de Ports de l’Estat (Ministeri de Foment espanyol) i és responsable de la gestió de la logística portuària, la promoció del desenvolupament de la infraestructura i les instal·lacions, l’impuls de l’ús del port, i la integració del port amb la comunitat. Tarragona es troba en una de les zones industrials més importants de la mediterrània i el port es col·loca entre els 5 millors ports de càrrega espanyols, ja que mou més de 30 milions de tones per any, i està connectat amb tot el món. Els seus accessos terrestres són excel·lents i tots els molls tenen connexió ferroviària, la qual cosa dóna com a resultat més d’1 milió de tones anuals transportades per ferrocarril.

www.porttarragona.cat/

logos-parthners-upc

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és una institució pública d’educació i recerca superior especialitzada en els camps de la ciència, l’enginyeria i l’arquitectura. La UPC també és reconeguda mundialment pels seus resultats en la investigació aplicada. Amb una alta participació en projectes europeus i nacionals i en les convocatòries de propostes de R+D+i del Pla Nacional 2008/2011 i el Setè Programa Marc de Recerca de la UE, la UPC es consolida com una de les millors universitats espanyoles en producció científica .

www.upc.edu

logos-parthners-tmz

La Terminal Marítima de Saragossa creada l’any 2000 és una iniciativa publicoprivada per promoure el tràfic marítim de contenidors de càrrega, la intermodalitat i la reducció dels costos per als importadors i exportadors a la Vall de l’Ebre Els seus objectius són construir i administrar una terminal ferroviària intermodal, de promoció i desenvolupament de mercaderies per ferrocarril. L’operador de la terminal és tmZ Services en règim de concessió durant 25 anys. La Terminal Marítima de Saragossa és un port interior per al comerç marítim internacional, amb les seves pròpies instal · lacions ferroviàries, situada en un node de comunicacions terrestres. tmZ té un clar compromís amb la intermodalitat (vaixell-tren-camió) per optimitzar les cadenes de subministrament, tant econòmica com ecològicament, amb un fort compromís amb el medi ambient: menys contaminació per unitat de càrrega (per als vaixells i trens).

www.tmzaragoza.com

logos-parthners-via

VIIA és una filial de SNCF Geodis que desenvolupa les autopistes ferroviàries i projectes per al grup SNCF. El primer llançament va ser l’any 2003 amb l’Autopista Ferroviària Alpina (AFA), fruit de l’acord assolit entre França i Itàlia i posteriorment Lorry Rail el 2007, l’autopista ferroviària més llarga d’Europa, entre Le Boulou (França) i Bettembourg (Luxemburg ), que va començar la seva activitat el 2007. L’èxit de l’autopista ferroviària Boulou-Bettembourg es pot observar amb una taxa d’ompliment del 90% el 2013, amb 43.430 remolcs, 16.000 contenidors i caixes mòbils transportades.

www.viia.com

Tornar a dalt